VAR-NET Integral

Výhody využití

 • 1Architektura klient-server, změny v systému za provozu
 • 2Centrální správa osob a identifikátorů (PIN, karta, otisk prstu)
 • 3Jednotná bezpečnostní pravidla, důvěrnost a utajení
 • 4Propojení jednotlivých systémů – vytváření vazeb
 • 5Užší vazba s externími systémy (EZS, CCTV, EVS, EPS)
 • 6Využití dalších technologií a systémů (docházka, stravování, recepce, automatizace)
 • 7Spolupráce s hardwarem od různých výrobců

Video z použití VAR-NET Integral

Video si rovněž můžete přehrát z YouTube – pro nejlepší kvalitu zvolte větší rozlišení a zobrazení na celé obrazovce.
VAR-NET Integral - správa osob - YouTube

Ukázka správy osob a identifikátorů

VAR-NET Integral - nastavení hardware a oprávnění - YouTube

Ukázka nastavení hardware a přiřazení oprávnění osobám

Komplexní řešení elektronických systémů budov

Firma VARNET s.r.o. je zaměřena na velkoobchodní činnost v oblasti bezpečnostních a dalších elektronic- kých systémů budov.

více
20 let v oboru

Zkušenosti s návrhem, implementací a provozem systému

více

Kompletní podpora a pomoc s implementací systému

Nabízíme odbornou pomoc, zkušenosti s návrhem a implementací při integraci bezpečnostních systémů.

více

Instalace bezpečnostních systémů často přináší požadavek na vhodný způsob řešení integrace. Rádi bychom nabídli a ukázali způsoby a příklady využití integrace bezpečnostních systémů (EZS, CCTV, EVS), včetně dalších vazeb na ostatní technologie budov. Námi nabízené řešení je určeno především pro menší a střední objekty. V případě překročení některého omezení je možné přejít na projektové řešení, které umožňuje zastřešit i velmi rozsáhlé systémy.

Popis fungování

VAR-NET Integral využívá a architekturu typu klient-server. K ovládání je možno použít libovolné PC s instalovaným prohlížečem Windows Internet Explorer. Vzhledem k podpoře TCP/IP protokolu není instalace software limitována lokální sítí.

 

Modularita systému

Dává uživateli možnost zvolit jen ty funkce, které bude používat, a tím efektivně využít vynaložené prostředky. Toto řešení je určeno pro menší a střední objekty (až 6 typů bezpečnostních technologií, tj. EZS, CCTV, EPS, docházka a přístup pro až 800 osob s přístupovými právy, z toho až 400 s registrovanou docházkou). Více ...

 

Integrované technologie

Do systému je možné připojit různé bezpečnostní technologie (EZS, CCTV, EVS, EPS) od různých výrobců a značek. Více ...

 

Vlastnosti a funkce

Využití možností integračního software umožňuje uživateli šetřit čas a peníze na provoz bezpečnostních systémů nejčastěji v těchto případech:

Architektura klient-server

 • jediná databáze, centrální správa osob (zadávání a nahrávání)
 • logování všech událostí ze všech připojených systémů
 • zaznamenání všech uživatelských přístupů a ovládání
 • klient pracuje vždy s nejaktuálnějšími informacemi
 • změny v systému za provozu
 • podpora TCP/IP protokolu - instalace není limitována lokální sítí