Screenshoty

Screenshoty

Monitorování

Podsystém v poplachu

VAR-NET Integral - monitorování s podsystémem v poplachu

Monitorování stavu technologií

VAR-NET Integral - monitorování stavu

Přehrávání záznamu z kamery

VAR-NET Integral - přehrávání záznamu z kamery
 

Monitorování kamery

VAR-NET Integral - monitorování kamery
 

 

Správa uživatelů

Editace osob

VAR-NET Integral - editace osob

Aktivace osoby - přiřazení fotky

VAR-NET Integral - aktivace osoby

Přiřazení pinu osobě

VAR-NET Integral - přiřazení pinu osobě
 

Povolení přístupu na terminály

VAR-NET Integral - povolení přístupu podle osob

Přiřazení práv na aplikaci

VAR-NET Integral - oprávnění na aplikaci, položky na osobu

Historie záznamů o provedených změnách

VAR-NET Integral - historie záznamů
 

 

Docházka

Virtuální docházkový terminál

VAR-NET Integral - virtuální docházkový terminál

Editace docházky

VAR-NET Integral - editace docházky

Nastavení docházky - pracovní cykly

VAR-NET Integral - nastavení cyklů docházky
 

Editace přesčasů

VAR-NET Integral - docházka, editace přesčasů

Tisková sestava - přerušení v měsíci

VAR-NET Integral - docházka, tisková sestava přerušení v měsíci

Log průchodů přes terminály

VAR-NET Integral - log průchodů přes terminály
 

 

Ostatní

Hardwarová topologie

VAR-NET Integral - hardwarová topologie

Konfigurace obrazovky pro vizualizaci

VAR-NET Integral - konfigurace obrazovky vizualizace

Knihovní prvky pro vizualizaci

VAR-NET Integral - konfigurace vizualizace. Knihovní prvky
 

Přehled oprávnění na terminál

VAR-NET Integral - sestava povolení na terminál

Modul návštěv - editace

VAR-NET Integral - editace návštěv

Modul stravování - jídelní lístek

VAR-NET Integral - stravování, jídelní lístek