Vizualizace

Vizualizace

VAR-NET Integral je komplexní nástroj na vizualizaci bezpečnostních systémů (EZS, CCTV, EPS, ACCESS). Operátorovi poskytuje dokonalý přehled o dění v monitorovaném prostoru a možnost aktivně zasahovat do řešení vzniklých událostí prostřednictvím dálkového ovládání zařízení nainstalovaných v monitorovaném prostoru.

 

Data pro vizualizaci jsou sbírána z připojených bezpečnostních systémů - EZS, CCTV, EPS, ACCESS.
VAR-NET Integral je systém typu klient-server. K ovládání je možno použít libovolné PC s instalovaným prohlížečem Windows Internet Explorer. Vzhledem k podpoře TCP/IP protokolu není instalace software limitována lokální sítí.

 

Lincence pro vizualizaci

Název moduluPopis modulu
JádroObsahuje základní číselníky, správu logů, licenci pro 1 libovolný připojený okruh, licenci pro 5 osob.
Mapové rozhraníVizualizace a ovládání připojených technologií z mapového rozhraní + integrovaný vývojový nástroj, 2000 prvků bez omezení počtů map
Okruh EZSLicence komunikačního okruhu EZS
Okruh CCTVLicence komunikačního okruhu CCTV (10 kamer)
Okruh EPSLicence komunikačního okruhu EPS
Okruh EVS (ACCES)Licence komunikačního okruhu EVS (ACCESS)
Licence kamery + 10Přídavná licence kamer, rozšíření o dalších 10 ks, nutná licence CCTV
Vyšší počet okruhůSystém bez omezení počtu připojených okruhů a kamer - projektové řešení

 

Blokové schéma VAR-NET Integral jako vizualizace

 

 

Základními vlastnostmi a možnosti vizualizace:

  • Monitorování připojeného zařízení – poskytuje dokonalý přehled o dění v monitorovaném prostoru a možnost aktivně zasahovat do řešení vzniklých událostí prostřednictvím dálkového ovládání nainstalovaných zařízení
  • Jednoduchost a nenáročnost – rozhraní je intuitivní a uživatelsky příjemné, ovládání sdílí známé vlastnosti MS Windows
  • Historie událostí – záznam všech událostí, které vzniknou na připojené technologii, operace uživatelů, zásahy správce

 

Zobrazení (Real time)

Stránka slouží k monitorování konkrétního prostoru zabezpečeného systémem. Poskytuje dokonalý přehled o dění v monitorovaném prostoru a možnost aktivně zasahovat do řešení vzniklých událostí prostřednictvím dálkového ovládání nainstalovaných zařízení. V případě potřeby je možné přehrát historii záznamů konkrétní události. Umožňuje okamžitý přehled i o prvcích s vyšší prioritou stavů a s možností rychlého zásahu. Změny aktuálních stavů aktivních prvků se automaticky zobrazují změnou jejich zabarvení.

 

VAR-NET Integral - monitorování. Detail monitoru událostí

 

Konfigurace (Vizualizace a Podklady)

Stránky představují praktický a efektivní víceúčelový nástroj, pomocí kterého se vkládají zástupné symboly technických zařízení a hodnotových prvků do podkladů v software. Definují se jejich vlastnosti, nové příkazy a přiřazují se vazby na senzory. Umístění prvků v podkladu a vytvoření jejich vazeb na senzory lze provést systémem drag & drop. Pro snazší orientaci se dají používat vrstvy, do kterých se potom zástupné symboly přiřazují. Jednotlivé vrstvy se dají, společně se vším co je do nich přiřazeno, zobrazit nebo skrýt.

 

 

Log událostí

Stránka zobrazuje události na připojených zařízeních, stav úloh v komunikaci s externími systémy a události vyvolané uživateli ve vizualizaci.

VAR-NET Integral - log událostí

Historie záznamů

V seznamu historie záznamů se zobrazují všechny změny vykonané obsluhou. Například přidělení práv, úprava docházky, změna parametrů aplikace atd. Na stránce je zobrazené kdo a kdy změnu provedl.

VAR-NET Integral - historie záznamů