Zkušenosti s návrhem, implementací a provozem systému

Zkušenosti s návrhem, implementací a provozem systému

Příklady nasazení VAR-NET Integral

1. Firemní areál – vizualizace, vrátnice s trvalou obsluhou, evidence návštěv

Zadání:

 • integrovat do jednotného softwarového prostředí tři ústředny EZS (EVO 192)
 • zobrazovat na vrátnici celkový přehled o bezpečnostním systému
 • umožnit z vrátnice ovládat všechny připojené ústředny EZS z celkového půdorysu areálu
 • zadávat uživatele (oprávnění + PIN) do softwaru a současně do ústředen EZS
 • evidovat v systému návštěvy + vjezd vozidel (SPZ)

Blokové schéma pro firemní areál

 

2. Obchodní firma – správa uživatelů ve více lokalitách, logování všech událostí z připojených zařízení

Zadání:

 • správa uživatelů (oprávnění + PIN) pro šest ústředen EZS (EVO192), které jsou rozmístěny v různých lokalitách
 • logování a přehled všech událostí v jedné databázi s ON-LINE vzdáleným přístupem

Blokové schéma pro obchodní firmu

 

3. Provozovna – správa uživatelů pro jednu ústřednu EZS (EVO 192) a docházka pro směnný provoz

Zadání:

 • správa uživatelů (oprávnění + PIN) pro systém EZS + EVS
 • evidence a zpracování docházky

Blokové schéma pro provozovnu

 

4. Výrobní firma – integrace bezpečnostního systému (EZS, CCTV, EVS, EPS)

Zadání:

 • integrace bezpečnostních technologií do jednotného prostředí s požadavkem na komplexní přehled a evidenci všech zásahů a činnosti v dané lokalitě
 • technologie EZS (ústředna EVO 192)
 • technologie CCTV (IP kamery ACTi)
 • technologie EVS (přístupový systém v rámci ústředny EZS)
 • technologie EPS (požární signalizace ústředna Detec 3004+
 • správa uživatelů (oprávnění + PIN) pro systém EZS + EVS

Blokové schéma pro výrobní firmu