Správa uživatelů

Správa uživatelů

VAR-NET Integral je komplexní nástroj na sledování a správu uživatelů v rámci instalace bezpečnostních systémů. Management lidí umožňuje komplexní správu uživatelů (PIN, karta, otisk prstu) včetně zápisu potřebných údajů do připojeného hardware - ústředny EZS, přístupové moduly ACCESS.

Data pro správu uživatelů jsou sbírána z bezpečnostních systémů (EZS) a přístupových modulů (ACCESS - čtečky karet, biometrické terminály).
VAR-NET Integral je systém typu klient-server. K ovládání je možno použít libovolné PC s instalovaným prohlížečem Windows Internet Explorer. Vzhledem k podpoře TCP/IP protokolu není instalace software limitována lokální sítí.

 

Lincence pro správu přístupu

Název moduluPopis modulu
JádroObsahuje základní číselníky, správu logů, licenci pro 1 libovolný připojený okruh a licenci pro 5 osob
Přístup 25 osobPřístupový systém s limitem 25 osob
Přístup 50 osobPřístupový systém s limitem 50 osob
Přístup 100 osobPřístupový systém s limitem 100 osob
Přístup 200 osobPřístupový systém s limitem 200 osob
Přístup 400 osobPřístupový systém s limitem 400 osob
Přístup 600 osobPřístupový systém s limitem 600 osob
Přístup 800 osobPřístupový systém s limitem 800 osob
Okruh EZS/ACCESSLicence komunikačního okruhu EZS/ACCESS pro další hardware
Přístup pro více osobSpráva uživatelů bez limitů počtu osob - projektové řešení

 

Blokové schéma VAR-NET Integral pro správu uživatelů

 

 

Základními vlastnostmi a možnosti správy uživatelů:

  • Správa uživatelů – zavedení uživatele do systému na jednom místě, s možností přidělení identifikátoru (PIN, karta, otisk prstu) a oprávnění na ovládání velkého množství připojených terminálů do software (EZS - podsystémy, čtečky, ACCESS - čtečky)
  • Jednoduchost a nenáročnost – rozhraní je intuitivní a uživatelsky příjemné, ovládání sdílí známé vlastnosti MS Windows
  • Historie událostí – záznam všech událostí, které vzniknou na připojené technologii, operace uživatelů, zásahy správce

 

Menu osoby

Slouží uživateli s právy administrátora pro vytvoření organizační struktury, zavedení nových osob do systému a jejich následnou editaci. Obsahuje všechny informace o osobách, které jsou v systému zavedeny. Nabízí možnost přidat novou osobu, pozici, skupinu, středisko nebo návštěvu. Menu aktivace osoby slouží u nové osoby v systému k jejímu vybavení identifikátory (PIN , karta, otisk prstu) a přiřazení fotografie.

 

VAR-NET Integral - přiřazení pinu osobě

 

 

Definování přístupu osobám

V této části aplikace je možné definovat přístupová oprávnění osobám pro jednotlivé bezpečnostní technologie - terminály. Přístupová práva můžeme určit podle osob nebo podle terminálů. Definování přístupů využívá princip dědění, to znamená, že pokud nadefinujeme přístup pro určitou skupinu osob, tento přístup se přenese na všechny osoby, které ve skupině jsou. Pokud do skupiny přidáme další osobu, osoba automaticky získá přístupová oprávnění přidělená skupině. Přiřazování osob do skupin je nejefektivnějším způsobem správy a definice přístupu.

 

 

Právo na aplikaci

Stránka slouží pro přiřazení oprávnění přístupu na jednotlivé položky menu skupině, středisku nebo osobě v software VAR-NET INTEGRAL. Systém neumožňuje formu zákazu přístupu na konkrétní položky menu. Při definování oprávnění se vychází z principu dědění. Definování oprávnění na nadřazenou položku v menu má za následek přenesení oprávnění na položky podřízené. Výsledný efekt nadefinovaných oprávnění pro konkrétní osobu je, že osoba po přihlášení se do systému VNI vidí v menu jen ty položky, na které má oprávnění.

 

 

Log událostí

Stránka zobrazuje události na připojených zařízeních, stav úloh v komunikaci s externími systémy a události vyvolané uživateli ve vizualizaci.

VAR-NET Integral - log událostí

Historie záznamů

V seznamu historie záznamů se zobrazují všechny změny vykonané obsluhou. Například přidělení práv, úprava docházky, změna parametrů aplikace atd. Na stránce je zobrazené kdo a kdy změnu provedl.

VAR-NET Integral - historie záznamů