Docházkový systém

Docházkový systém

VAR-NET Integral je komplexní nástroj na sledování, správu a vyhodnocování docházky. Vzhledem k tomu, že do evidence a zpracování docházky vstupuje lidský faktor, je tento modul nejproměnlivější. Nastavení by vždy mělo být prováděno na míru a podle požadavků zákazníka, jen tak může být plně využit potenciál software.

 

Docházková data jsou sbírána z přístupových modulů (čtečky karet, biometrické terminály, turnikety) a z docházkových terminálů.
VAR-NET Integral je systém typu klient-server. K ovládání je možno použít libovolné PC s instalovaným prohlížečem Windows Internet Explorer. Vzhledem k podpoře TCP/IP protokolu není instalace software limitována lokální sítí.

 

Lincence pro docházku

Název moduluPopis modulu
JádroObsahuje základní číselníky, správu logů, licenci pro 1 libovolný připojený okruh, licenci pro 5 osob.
Docházka 25 osobDocházkový a přístupový systém s limitem 25 osob
Docházka 50 osobDocházkový a přístupový systém s limitem 50 osob
Docházka 100 osobDocházkový a přístupový systém s limitem 100 osob
Docházka 150 osobDocházkový a přístupový systém s limitem 150 osob
Docházka 200 osobDocházkový a přístupový systém s limitem 200 osob
Docházka 400 osobDocházkový a přístupový systém s limitem 400 osob
Grafické plánování přístupu a docházkyModul grafického plánování docházky a přístupů
Export docházkyModul exportu docházkových dat do mzdových systémů
Docházka pro více osobDocházkový a přístupový systém bez limitu počtu osob - projektové řešení

 

Blokové schéma VAR-NET Integral jako docházka

 

 

Základními vlastnostmi a možnosti docházky:

Zpracování údajů z identifikačních snímačů ve formě docházky zabezpečuje modul Docházka, na základě personálních, mzdových a informačních požadavků. Práva na docházku jsou pro jednotlivé pracovní pozice nastaveny následovně:

  • Uživatelé – mají právo náhledu na vlastní docházku
  • Zpracovatelé – mají právo prohlížet a upravovat docházku zaměstnancům
  • Schvalovatelé – mají právo prohlížet, upravovat a schvalovat docházku zaměstnancům

 

Docházkový terminál ATT5000 Plus

8" dotykový terminál je určen pro docházkový systém, který je součástí SW VAR-NET INTEGRAL. Identifikace uživatele je přes PIN, kartu, PIN + kartu, automatická aktualizace uživatelů a synchronizace údajů.

Docházkový terminál ATT5000 Plus

 

Docházka v software

Virtuální terminál

Stránka svou funkčností nahrazuje fyzický docházkový terminál na pracovištích. Jde o softwarový docházkový terminál, který je součástí aplikace.

VAR-NET Integral - virtuální docházkový terminál

Editace docházky

Stránka slouží ke sledování docházky, editaci docházky, plánování, uzavření a schválení docházky, výpočtu přesčasů, zobrazení výpisů a pohybů dané osoby nebo osob. Měnit data pro danou osobu má právo pouze zpracovatel nebo schvalovatel. Data, která byla manuálně opravena, mají vždy přednost před automaticky sesbíranými daty z docházkových terminálů.

VAR-NET Integral - editace docházky

 

Zpracování přesčasů

Stránka slouží pro zpracování měsíčního výpisu přesčasů vyhodnocených systémem. Pro korektní fungování zpracování přesčasů musíme mít nastaveny parametry docházky.

VAR-NET Integral - docházka, editace přesčasů

Sestavy

Stránku používá schvalovatel nebo zpracovatel k tisku přehledu docházky dle střediska a skupiny za zvolený měsíc a rok.

VAR-NET Integral - docházka, tisková sestava přerušení v měsíci

VAR-NET Integral - docházka, tisková sestava sumy přerušení

 

Nastavení docházky - pracovní doba

Na stránce můžeme přidat, editovat nebo odebrat pracovní doby nebo docházková přerušení.

VAR-NET Integral - nastavení pracovní doby

Nastavení docházky - pracovní cykly

Funkce, která zjednodušuje a urychluje tvorbu pracovního kalendáře, hlavně při složitějších více směnných pracovních dobách a nepřetržitých provozech.

VAR-NET Integral - nastavení cyklů docházky