Komplexní řešení elektronických systémů budov

Naše nabídka zahrnuje tyto technologie bezpečnostních systémů:

Elektronická zebezpečovací signalizace ( EZS)

 • elektronické zabezpečovací systémy mají za úkol detekovat vniknutí cizí osoby do střeženého objektu a dále na tento stav upozornit
 • základem bezpečnostního systému je ústředna, která vyhodnocuje signály z připojeného detekčního systému
 • identifikuje nám místo a čas napadení (kde a kdy nastala poplachová událost)

 

Kamerové systémy ( CCTV)

 • umožňují vizuální kontrolu a monitorování oblastí střeženého prostoru
 • plní funkci bezpečnostního nebo dohledového systému
 • prvky CCTV snímají obraz ve zvoleném místě, zajišťují jeho přenos a zobrazení na stanovišti obsluhy
 • mohou nám k poplachovým informacím poskytnout vizuální informaci (co se děje, kdo je v zorném poli kamery, snímat přístupové a únikové cesty)

 

Elektronické vstupní systémy ( EVS)

 • řeší problematiku autorizace osob pro vstup do objektu (přístupové čtečky), udělování přístupových práv,  evidenci a zpracování docházky
 • umožňují nám v bezpečnostním systému selektivně povolit přístup osob do chráněných prostor (evidence osob pohybujících se v objektu)

 

Elektronická požární signalizace ( EPS)

 • používá se k identifikaci požárně nebezpečné situace v nejčasnějším možném stádiu vzniku požáru
 • systém se skládá z ústředny, která zajišťuje vyhodnocení signálů z různých typů automatických čidel a ručních tlačítek

 

Strukturované kabelážní systémy ( SKS)

 • nabízíme kabelážní systém, který poskytuje kompletní řešení pro budování pasivních částí počítačových a datových sítí v objektech
 • nabídku pasivních prvků doplňuje i soubor aktivních prvků a datových rozvaděčů

 

Integrace systémů budov ( ISB)

Provázání bezpečnostních technologií v budovách a jejich dálková správa se stále častěji objevuje a bývá i podmínkou pro výběr konkrétní bezpečnostní technologie. Tyto požadavky splňuje komplexní integrace do jednotného softwarového řešení, které splňuje všechny nároky na provozování všech bezpečnostních systémů v budovách